تبلیغات
نایسفا - نامردی مردها از دیدگاه دکتر شریعتی

نایسفا - نامردی مردها از دیدگاه دکتر شریعتی

نامردی مردها از دیدگاه دکتر شریعتی

نامردی مردها از دیدگاه دکتر شریعتی
مردها در چارچوب عشق و محبت،به وسعت غیر قابل تصوری نامردند

برای اثبات کمال نامردی مردها همین بس که در مقابل قلب عاشق و فریب خوده ی یک زن احساس می کنند که مردند!!!

تا هنگامی که قلب زن تسلیم نشده پست تر و سمج تر از ... عاجزتر از یک اسیر،گداتر از گدایان سامره ، پوزه بر خاک و دست تمنا به پیش، گدایی عشق می کنند، اما تا خاطرشان از تسلیم قلب زن، راحت شد یکباره به یادشان می افتد که خدا مردشان آفریده!!!
و تازه کمال مردانگی را در بی نهایت نامردی جستجو می کنند، در شکنجه دادن قلب و به زنجیر کشیدن یک زن اسیر...


icon

  • نوشته: مجید تیپیان
  • تاریخ: پنجشنبه 18 مهر 1392
  • نظرات()